WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Wycofanie dotacji na kotły węglowe i zwiększenie progów dochodowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił najnowsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:


Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Uzasadnienie wprowadzenia zmian: Wytyczne Komisji Europejskiej, Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Ponadto informuję się, że od maja br. w Urzędzie Gminy pok. nr 13 rozpoczął swoją działalność Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE.
Osoby zainteresowane dotacją na wymianę pieca, termomodernizację budynku mieszkalnego, itd. mogą skorzystać z konsultacji w zakresie możliwości pozyskania dotacji oraz osoby mające problemy z wypełnianiem wniosku mogą uzyskać pomoc w jego wypełnianiu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 41 2541 104 w. 39 lub osobistego w urzędzie gminy pok. nr 13