DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Bliżyn

Urząd Gminy Bliżyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminy Bliżyn.

     
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

   

             
 •             dane umieszczone przed dniem 23 września 2020 r. nie podlegają ustawie - wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2        
 •        

       

Wyłączenia

       

                     
 •                 dane umieszczone przed dniem 23 września 2020 r. nie podlegają ustawie - wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2            
 •            

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Michał Jędrys.
 • E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • Telefon: 412541800

 

Każdy ma prawo:

     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Bliżyn
 • Adres: Wójt Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A
  26-120 Bliżyn
 • E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • Telefon: 412541168

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku dostępne bezpośrednio z chodnika położonego przy ulicy, wejście nie jest niczym ograniczone, szerokie drzwi, z przedsionkiem, nie ma ograniczeń ani stref kontrolnych, nie ma barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

2. Parter oraz piętro bez pośrednich schodków i progów, nie ma progów w drzwiach, wszystkie drzwi mają minimalną szerokość 90 cm, na piętro prowadzą szerokie schody.

3. Wszystkie pokoje mają widoczne numery, widoczna tablica informacyjna - duży kontrast liter.

4. Miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie ma ogarniczeń w korzystaniu z miejsc parkingowych, łatwe dojście do budynku.

5. Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

6. W przypadku konieczności skorzystania z tłumacza języka migowego - prośba o kontakt i uzgodnienie wizyty z tłumaczem.