Zaproszenie

600 lat Bliżyna

1410-2010

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Gminy Bliżyn. To miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, że to miejsce szczególne.

Decydując się na krótki pobyt w naszej Gminie z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że Bliżyn to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu wciąż żywej kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców. Zapraszamy turystów. Sieć utwardzonych dróg o małym natężeniu ruchu, piękne krajobrazy i czyste powietrze to idealny teren do uprawiania turystyki rowerowej. Przemierzając szlaki turystyczne wytyczone po atrakcyjnych terenach, każdy przeżyje wiele ciekawych przygód.

Zapraszamy również inwestorów oferując koncepcje inwestowania głównie w infrastrukturę turystyczną.

Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają kontaktu z przyrodą zapraszam do Gminy Bliżyn.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Aktualności

ARIMR PRZYPOMINA

logo ARiMR niebieskieARIMR przypomina.

Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

 

 Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

INFORMACJA O PROJEKCIE "AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES"

Akademia Przedsiębiorczości sp z o.o. rozpoczęła realizację projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014- 2020 Poddziałanie 10.2.1 Cel główny projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy przez 65 osób: 34 kobiety i 31 mężczyzn.

Działania kierowane do osób zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, które ukończyły 30 rok życia, w tym wyłącznie osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: kobiet, osób po 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwałe bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: INFORMACJA O PROJEKCIE "AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES"