Zaproszenie

600 lat Bliżyna

1410-2010

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do Gminy Bliżyn. To miejsce, gdzie życie toczy się pozornie tak samo, jak gdzie indziej. A tylko ten, kto tutaj mieszka i zawita, wie, że to miejsce szczególne.

Decydując się na krótki pobyt w naszej Gminie z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że Bliżyn to doskonała oferta dla osób szukających ciszy i spokoju na łonie natury w otoczeniu wciąż żywej kultury ludowej, życzliwych i gościnnych mieszkańców. Zapraszamy turystów. Sieć utwardzonych dróg o małym natężeniu ruchu, piękne krajobrazy i czyste powietrze to idealny teren do uprawiania turystyki rowerowej. Przemierzając szlaki turystyczne wytyczone po atrakcyjnych terenach, każdy przeżyje wiele ciekawych przygód.

Zapraszamy również inwestorów oferując koncepcje inwestowania głównie w infrastrukturę turystyczną.

Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni gwarem wielkich miast, znudzeni wypoczynkiem w znanych kurortach, szukają kontaktu z przyrodą zapraszam do Gminy Bliżyn.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Aktualności

Aktualności

MNÓSTWO PODZIĘKOWAŃ I GRATULACJI Z OKAZJI 40.LECIA ZAMECZKU

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie, popularny Zameczek, właśnie skończył 40 lat. Na placówkę, jej dyrekcję oraz pracowników spłynęło mnóstwo życzeń i gratulacji. Owe cztery dekady to ponad 1800 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w których wzięło udział ponad 80.000 osób! To także blisko 3.500 uczestników zespołów i różnych zajęć stałych, ponad 200 wyjazdów zespołów na przeglądy i konkursy.

 Spotkanie jubileuszowe poprowadziła dyrektor placówki Katarzyna Skarus, wśród gości byli m.in. poseł Marzena Okła-Drewnowicz, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak wraz z grupą radnych. Obecni byli sponsorzy wspierający placówkę, przedstawiciele instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń współpracujących w Zameczkiem, ludzie kultury.

Osoby zasłużone dla bliżyńskiej kultury uhonorowano statuetkami i dyplomami, po raz pierwszy wręczono tytuły Zameczek Kultury, rozstrzygnięto konkurs z życzeniami, a w części artystycznej wystąpiły Galina Woroncewa (fortepian) i Anna Bilska (skrzypce, śpiew).

01

Fotorelacja : http://www.blizyn.pl/aktualnosci-blizyn/1731-mnostwo-podziekowan-i-gratulacji-z-okazji-40-lecia-zameczku

"OD POMYSŁU DO BIZNESU" NOWA PERSPEKTYWA

 

logo projektu

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiet,

• osób po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

Czytaj więcej: "OD POMYSŁU DO BIZNESU" NOWA PERSPEKTYWA

NOWY ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BLIŻYNA

43. spośród 70. członków Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna uczestniczyło w dniu 22 września w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym. Mijającą, czteroletnią kadencję, podsumował prezes TPB Józef Nowak. Delegaci dokonali również wyboru nowego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wśród gości „z urzędu” byli (ale w większości również członków towarzystwa): członek zarządu powiatu Anna Leżańska, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, radni Aleksandra Milanowska, Monika Sokołowska, Wiesław Gregiel, Krzysztof Jurek, Tomasz Pela, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych.
W działalności minionych czterech lat dominowało kultywowanie tradycji historycznej oraz patriotycznej. Ważne było wznowienie wydawania Notatnika Bliżyńskiego (wyszyły trzy kolejne numery), a z bieżącej działalności – prowadzenie przedszkola w Bliżynie oraz w Mroczkowie.
Najważniejszym punktem był wybór nowych władz. Zarząd tworzą: Józef Nowak – prezes, Grzegorz Włodarczyk – wiceprezes, Anna Osóbka – skarbnik, Aneta Pustuła – zastępca skarbnika, Justyna Reguła – sekretarz oraz członkowie: Krystyna Skowron, Izabela Olesińska i Anna Gołębiewska. Komisji rewizyjnej przewodniczył będzie Czesław Szmalec, a w jej skład weszli również Ewa Kała i Jolanta Rożek. Z kolei sądowi koleżeńskiemu przewodniczy Mirosław Owczarek, a pracować w nim będą również Sylwester Koziński i Jerzy Rams.

WSPARCIE FINANSOWE NA OBSZARZE DZIAŁANIA „LGD – U ŹRÓDEŁ”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" obejmuje swym obszarem 9 gmin : Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków, Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD–U ŹRÓDEŁ" w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

„Stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości" na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ to cel główny zapisany w strategii, natomiast z niego wynikają dwa cele szczegółowe tj. „Piekielny szlak" produktem turystycznym obszaru ora z „Wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców." W ramach tych celów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel przeznaczono 2.000.000,00zł., w tym:
na podejmowanie działalności dla osób do 29 roku życia – 560.000,00 zł., oraz na podjęcie działalności w sektorze turystycznym 480.000,00 zł. Natomiast kwota przewidziana na rozwój działalności gospodarczej to2.500.000,00zł., w tym 500.000,00 zł. na działalność związaną z tworzeniem lub rozwojem atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym.

Ważnym aspektem jest również, rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na obszarach wiejskich. „LGD – U ŹRÓDEŁ", na ten cel przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł. W tym celu także m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach grantów, dla przedsięwzięć takich jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, itp. Łączna pula środków przeznaczona na te działania to 1.150.000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów będzie można uzyskać biorąc udział w konkursach – lokalna grupa działania będzie ogłaszać nabory wniosków w ramach poszczególnych kategorii.

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do śledzenia strony internetowej www.uzrodel.pl i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

WPrezes Zarządu
Anna Leżańska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020".