Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Bliżyn - stan na  styczeń 2023 r.

(Rejestr organizacji pozarządowych prowadzi Starosta Skarżyski )

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna Prezes: Izabela Sierko   Plac Broel Platerów 4 Bliżyn 

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką Prezes:Agnieszka Ślusarczyk siedziba: Szkoła Podstawowa w Sorbinie gm. Bliżyn

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział gminny w Bliżynie Prezes: Grażyna Kij siedziba: Plac Broel Platerów 4  Bliżyn

4.  Bliżyńskie Stowarzyszenie Cyklistów Prezes:  Marek Sorbian ul. J. Opary  Bliżyn

5. Stowarzyszenie "Inicjatywa Lokalna"  Prezes Mariusz Busiek ,Plac Broel Platerów 4 26-120 Bliżyn

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie Prezes: Czesław Szmalec ul. Szkolna  Bliżyn

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie ;  Prezes: Jan Sztab; Mroczków 26-120 Bliżyn

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku Prezes: Krzysztof Krzepkowski ;  Nowy Odrowążek 26-120 Bliżyn

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie Prezes: Paweł Jarosz; Sorbin  26 -120 Bliżyn

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie, Prezes: Dariusz Sitko; Wołów  26 -120 Bliżyn

11. Stowarzyszenie „Rdest” Prezes: Andrzej Adamczyk  siedziba ul. Zafabryczna 35 Bliżyn

12. Bliżyńskie Stowarzyszenie Żeglarskie FORDEWIND   Prezes: Jarosław Litwiniec ul. Kościuszki  79 Bliżyn 26-120

13 Parafialny Zespół Caritas O/Bliżyn  ul Kościuszki 90  26-120 Bliżyn

14. Stowarzyszenie "Jastrzębia pod Świnią Górą" Prezes: Stanisław Bernatek  Jastrzębia  Bliżyn 26-120

15. Polski Komitet Pomocy Społecznej O/ Bliżyn Prezes: Monika Sokołowska ul. Kościuszki 79a Bliżyn 26-120

16. Stowarzyszenie Uroczysko nad Górną Kamienną Prezes: Gabriel Paduszyński Sołtyków,  26-120 Bliżyn

17. LZS Kordian Plac Broel Platerów 4 26-120 Bliżyn

18. Stowarzyszenie Przyrodników OSTOJA Płaczków - Piechotne 51A  26-120 Bliżyn

19. Stowarzyszenie Aktywny Bliżyn Gilów 52 B    Bliżyn 26-120

20.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zagórza „Zagórzanie" ul. Wspólna 9 Zagórze