Kultura

Życie kulturalne Gminy skupia się wokół dawnych tradycji wiejskich i kształtowane jest poprzez tradycyjne rzemiosła - tkactwo, garncarstwo.

Na uwagę zasługują coroczne festyny i inne imprezy na stałe wpisane już w bardzo bogaty kalendarz imprez cyklicznych:  festyn z okazji Dnia Dziecka ,  festyn „Przystań Bliżyn”, "Pożegnanie wakacji" ,  Sylwester pod Gwiazdami, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Festiwal_Muzyki_Organowej_i_Kameralnej

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Na terenie Gminy Bliżyn w minionych latach działał chór męski i żeński.

 

lutnia

Amatorski chór męski "Lutnia" powstał na przełomie 1946 i 1947 r. w wyniku reorganizacji mieszanego chóru parafialnego. Chór aktywnie uczestniczy w wydarzeniach patriotycznych i kościelnych na terenie gminy. W chwili obecnej chór Lutnia zawiesił swoją działaność.

  canto4

 

Żeński Chór CANTO powstał w roku 2008 z inicjatywy Wandy Rokity, która jest jego dyrygentem. W chwili obecnej chór zawiesił swoją działalność.

 

Gminny Ośrodek Kultury - realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury, czytelnictwa i informacji naukowej, zachowania dziedzictwa kulturowego. Jest koordynatorem wszelkich działań w tym zakresie na terenie gminy.

 P6065332

Kompleks sportowy „Orlik ” powstał przy Zespole Szkół w Bliżynie w roku 2009. Znajduje się w nim boisko piłkarskie, kort tenisowy, boisko do gdy w siatkówkę i piłkę ręczną oraz dwa boiska do koszykówki.

 

Twórcy ludowi

Władysław Berus z  Mroczkowa - rzeźbą w glinie i drewnie zajmuje się od połowy lat 80 XX w. Tematyka prac jest niezwykle bogata - najpełniej i najchętniej wypowiada się w tematach o treści religijnej i obrzędowej.

berus

 

23

Tkactwem w Nowym Odrowążku zajmują się Leokadia Okła, Nowy Odrowążek  oraz Krystyna Kościelniak, Nowy Odrowążek. Na tradycyjnych ludowych krosnach wykonują pasiaste chodniki. Uczestniczą w wystawach i konkursach a p. Leokadia Okła organizuje pokazy tkania we własnej Izbie Tkackiej oraz na terenie kraju.

Rodak

Henryk_Rokita_przy_pracy-garcarstwo

 

Henryk Rokita Rędocin  i Jarosław Rodak Rędocin - garncarze wykonujący tradycyjne naczynia gliniane dekoracyjne i użytkowe. Warsztaty garncarskie w Rędocinie działają nieprzerwanie od XIX wieku.

Tradycje ludowe Gminy Bliżyn kultywowane są również poprzez śpiew i taniec.

Na uwagę zasługują zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”,  „Kuźniczanki”, „Sobótka” oraz śpiewak ludowy , solista Wacław Pejas, którzy popularyzują folklor i miejscowe zwyczaje oraz tradycje.

Zespół Ludowy Sobótka – powstał w 1990 roku. Zespół bierze udział w  spotkaniach folklorystycznych,konkursach, przeglądach, obchodach rocznicowych i  dożynkach. Zespół Sobótka w 2010 roku obchodził XX-lecie powstania. Początkowo w zespole śpiewał Wacław Pejas, który obecnie śpiewa jako solista. 

P8290432

 

pejas

 


 

Wacław Pejas z Sobótki jest laureatem wielu konkursów i przeglądów muzycznych.

 

 

kuniczanki_3

Zespół Ludowy „Kuźniczanki” z Odrowążka – powstał w 1993 r. na bazie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Odrowążku, początkowo jako zespół obrzędowy prezentujący piosenki  i obyczaje związane z tkactwem. Później do repertuaru zespół dołączał inne pieśni i piosenki zapamiętane z dawnych lat.

sorbin_f.__A._Adamczyk

 

Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” powstał w 2000 r. ma w swoim repertuarze głównie pieśni ludowe związane z regionem świętokrzyskim, kolędy, pastorałki, pieśni religijne i patriotyczne. Zespół jest laureatem wielu konkursów i przeglądów  na terenie całego kraju.

Kapela_Blizej_Serca

Kapela "Bliżej serca" na stałe wpisała się w krajobraz ziemi bliżyńskiej jako propagator ludowego humoru. Kapela jest laureatem konkursu ”Świętokrzyskie scyzoryki” w 2009 roku w kategorii wykonawca ludowy.