Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY UNINET

W imieniu mieszkańców wsi Gilów gm. Bliżyn składamy serdeczne podziękowania firmie UNINET ze Skarżyska - Kam. za sprawną i szybką rozbudowę sieci światłowodowej w Gilowie Górnym. Realizacja inwestycji przebiegła w planowanym terminie oraz z należytą starannością. Pragniemy podkreślić duże zaangażowanie Pracowników tej firmy.

Dzięki tej inwestycji prawie wszyscy chętni mieszkańcy Gilowa mają dostęp do szerokopasmowego, szybkiego internetu. Jednocześnie mamy nadzieje, że prace będą kontynuowane i przyłącze dotrze do najdalej odległych domów.
Jeszcze raz dziękujemy !

z wyrazami szacunku :

Radna - Ewa Kotowicz

Sołtys wsi Gilów - Maria Matynia

Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia

NOWE SOŁECTWO PIĘTY- SOŁTYKÓW

Od nowego roku mamy na obszarze gminy nową, 24. jednostkę pomocniczą – sołectwo Pięty – Sołtyków. Niezbędnym stał się więc wybór sołtysa oraz rady sołeckiej, co nastąpiło podczas zebrania wiejskiego odbytego w dniu 17 lutego. Wzięło w nim udział 76. na 297 uprawnionych mieszkańców. Nową sołtys została Genowefa Supernat, w skład rady sołeckiej weszli: Janina Lisowska, Tomasz Krupa i Gabriel Paduszyński. Przybyłych mieszkańców nowego sołectwa przywitał wójt gminy Mariusz Walachnia, który zapoznał ich z porządkiem obrad oraz regulaminem głosowania.

Najpierw powołano komisję skrutacyjną w składzie: Monika Kowalicka, Jolanta Krupa i Monika Paduszyńska. Zebrani zgłosili dwie kandydatki na funkcję sołtysa. W wyniku tajnego glosowania sołtysem wybrana została Genowefa Supernat (41 głosów), jej kontrkandydatka Janina Lisowska dostała głosów 32. –To historyczna chwila w naszej gminie. Mamy teraz 24. sołectwa i pierwszą sołtys nowej jednostki – powiedział wójt gminy Mariusz Walachnia składając nowej sołtys gratulacje, przekazując zarazem pieczątki oraz statut sołectwa. Gratulacje złożyli również Anna Leżańska, członek zarządu powiatu, Tadeusz Łyjak – przewodniczący rady gminy wraz ze swym zastępcą Jackiem Krzepkowskim, sekretarz gminy Barbara Stachera oraz sołtys Płaczkowa Daniela Domagała, która wcześniej przedłożyła zebranym sprawozdanie ze swej działalności.

Następnie, również w wyniku tajnego głosowania, wybrana została rada sołecka, którą tworzą: Janina Lisowska, Tomasz Krupa i Gabriel Paduszyński. Od strony organizacyjnej zebranie przygotował pracownik urzędu gminy Maciej Janus.

Czytaj więcej: NOWE SOŁECTWO PIĘTY- SOŁTYKÓW