Aktualności

RODZICU, ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO ONLINE!

plakat MCProfil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Czytaj więcej: RODZICU, ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO ONLINE!

PANIE SOŁTYS ROKU GMINY BLIŻYN

P6183040Sołtys Gilowa- Maria Matynia oraz sołtys Wojtyniowa - Małgorzata Wójcik zostały Sołtysami Roku 2017 w Gminie Bliżyn. Nagrodę rzeczową
( rower ) w dniu dzisiejszym z rąk Wójta Gminy Mariusza Walachni otrzymała p. Małgorzata Wójcik. Natomiast p. Maria Matynia otrzymała lodówkę. W najbliższą sobotę w Wąchocku odbędą się oficjalne uroczystości podczas odbywającego się Zjazdu Sołtysów Ziemi Świętokrzyskiej.

 

 

Czytaj więcej: PANIE SOŁTYS ROKU GMINY BLIŻYN

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ "PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018"

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ „PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018”

Termin: 24 czerwca 2018 r. niedziela
Organizator: Gmina Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn
Miejsce: Plac Broel -Platerów 4 26-120 Bliżyn (plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie)
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest do stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
II. Zasady organizacyjne i porządkowe
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Bliżyn, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione, znajdujące się na liście osób biorących udział w występach zatwierdzonej przez Organizatora.
5. Organizatorzy, media, obsługa posiadają identyfikatory, które zapewnia Organizator.
6. Zakazane jest
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z kabin sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
b) materiałów wybuchowych
c) wyrobów pirotechnicznych
d) napojów alkoholowych
e) materiałów pożarowo-niebezpiecznych
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

Czytaj więcej: REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ "PRZYSTAŃ BLIŻYN 2018"