Aktualności

SAMYCH POGODNYCH DNI DLA POGODNYCH

Tego życzył obecnym na opłatkowym Klubu Seniora „Pogodni” w Sorbinie nowy proboszcz ks. Marek Senderowski. Z kolei wójt gminy Mariusz Walachnia składając życzenia stwierdził: -Cieszy fakt, że na dzisiejszym spotkaniu są nowi członkowie klubu. Podobnie było wczoraj w Bliżynie.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia w remizie OSP, a uświetnił je występ scholi parafialnej „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej. Przybyłych powitała liderka sorbińskich seniorów Janina Kołek. Dopisali goście, wśród których byli również: ks. senior Julian Olejarz, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny Józef Dąbrowski, kierownik GOPS Monika Łukomska, pracownicy socjalni Beata Żak i Dariusz Gałązka, Grażyna Kij i Halina Fidor z gminnego oddziału TPD, dzielnicowi Emil Sadza i Norbert Łoboda, przewodnicząca klub z Bliżyna Halina Relidzyńska i z Mroczkowa Teresa Kwapisz, Jolanta Krupa z ŚODR Modliszewice, dyrektor szkoły Henryk Żak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” Agnieszka Ślusarczyk, sołtys Monika Solarz, prezes OSP Paweł Jarosz.

Po złożeniu życzeń zebrani połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnej wieczerzy.

Wiecej na https://www.blizyn.pl/aktualnosci/2857-samych-pogodnych-dni-dla-pogodnych

SPOTKANIE OPŁATKOWE ZESPOŁU „SOBÓTKA”

18 grudnia w remizie OSP w Mroczkowie odbyło się spotkanie zespołu ludowego „Sobótka”. Jego uczestników powitała kierownik zespołu Zofia Kołodziejska, fragment Ewangelii św. Łukasza odczytał Szymon Mastalerz a modlitwę odmówił ks. proboszcz Krzysztof Sieczka.

Na spotkanie zaproszony został zaprzyjaźniony zespół ludowy „Cybrzanki” z Huty, gm. Chlewiska wraz z wójtem tej gminy Waldemarem Sowińskimi i grupą radnych. Obecni byli wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radni Monika Gruszczyńska, Genowefa Supernat i Szymon Mastalerz, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, przedstawiciele ŚODR Modliszewice Jolanta Krupa.

Wieczór przy wigilijnym stole upłynął przy wspólnym śpiewaniu kolęd.

fotoralacja :https://www.blizyn.pl/aktualnosci/2858-spotkanie-oplatkowe-zespolu-sobotka

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU KONKURSIE "WYBIERAM WYBORY"

plakat finalny 4 edycjaPaństwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://www.pkw.gov.pl oraz na stronie Krajowego Biura Wyborczego: http://kielce.kbw.gov.pl

REGULAMIN KONKURSU