Aktualności

WÓJT SEKRETARZEM, SEKRETARZ PREZESEM

PrezesNasi samorządowcy stanowią siłę w organizacjach zrzeszających wójtów i sekretarzy w województwie świętokrzyskim. Sekretarz Gminy Bliżyn Michał Jędrys 15 kwietnia wybrany został prezes Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego. natomiast kilka dni wcześniej wójt gminy Mariusz Walachnia wybrany został sekretarzem Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, która skupia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z naszego regionu.

Gratulujemy!

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKÓW W SZKOŁACH

Szanowni Rodzice uczniów szkół gminy Bliżyn

W związku z brakiem porozumienia nauczycielskich związków zawodowych i rządu prawdopodobne jest, że od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników szkół w Bliżynie i Mroczkowie przystąpi do strajku, co będzie oznaczało odwołanie zajęć. W szkołach w Odrowążku i Sorbinie lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Informujemy, że szkoły zapewnią niezbędną opiekę nad uczniami w godzinach prowadzenia zajęć oraz w czasie pracy świetlicy.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znajdą się nasze placówki. Wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będziemy przekazywać na bieżąco.

INFORMACJA O KONKURSACH OGŁOSZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE "LGD U ŹRÓDEŁ"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ" działające na obszarze gmin:Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G w ramach działania 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne" oraz 2/2019/G w ramach działania 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego”ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".  Więcej informacji na stronie : http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace