Aktualności

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY SAMOOBRONY DLA SENIORÓW

Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów
zaprasza
Seniorów ( osoby 60+) na

WARSZTATY SAMOOBRONY

Pierwsze zajęcia odbędą się w Remizie OSP Wołów w dniu 28.06.2019 r. o godz. 18.00.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. (1,5 h)
Zapisy i informacje przyjmuje p. Małgorzata Zep tel. 510 401 279

Projekt "Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów", to projekt, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla skarżyskich seniorów i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej oferty edukacyjno-kulturalnej, w ramach której odbywać się będą zajęcia dla osób starszych, które przyczynią się do aktywnego włączenia ich w życie społeczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, poprawią stan fizyczny i psychiczny, poprzez włączanie w różne formy edukacji.

Projekt ma przyczynić się do pełniejszego wykorzystania potencjału osób starszych. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwoju aktywnych form uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 120 osób (w tym 20 osób niepełnosprawnych). Będą to osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo, które nie mają alternatywy spędzania czasu wolnego w inny sposób niż w domu.

Realizacja założonych celów odbędzie się poprzez szereg działań nakierowanych na zachęcenie skarżyskich seniorów do różnych form aktywności - m.in. fizycznej, kulturalnej i naukowej/edukacyjnej. Powyższe będzie możliwe dzięki zorganizowaniu w ramach projektu bogatej oferty różnorodnych warsztatów i zajęć. Ważnym elementem projektu są działania edukacyjne - warsztaty adresowane do nieformalnych opiekunów osób starszych (z grupy 60+), które mają im umożliwić podniesienie ich kompetencji i ułatwić sprawowanie codziennej opieki nad osobami starszymi).

Działania organizowane w ramach projektu są przygotowywane i realizowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia kadry zarządzającej podobnymi projektami i wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców, prelegentów i specjalistów – gwarantując wysoki zarówno poziom organizacyjny i merytoryczny prowadzonych działań, gwarantując przy tym trwałość rezultatów projektu.

Projekt "Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów" jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz wspierania Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

10. EDYCJA PRZYSTANI BLIŻYN ZA NAMI

39re

 Mieszkańcy Gminy Bliżyn jak i przyjezdni doskonale bawili się podczas 10. edycji Przystani Bliżyn. Impreza rozpoczęła się występem zespołu disco dance Masters. Następnie na scenie zaprezentowali się artyści z gminy Bliżyn. Kolejnym punktem imprezy był występ znakomitego zespołu Biesiadno-Folkowego KoliBEER oraz zespołu Roxette Tribute Band, który zaśpiewał największe hity słynnego zespołu Roxette. Gwiazdą wieczoru był występ Zespołu Redlin.

Czytaj więcej: 10. EDYCJA PRZYSTANI BLIŻYN ZA NAMI

KOMUNIKAT W SPRAWIE FALI GROŹNYCH UPAŁÓW

W związku z prognozowaną na najbliższy okres falą upałów w Polsce i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia i życia, zamieszczamy poniżej Poradnik opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”. W celu minimalizacji potencjalnego zagrożenia - apelujemy do mieszkańców Gminy Bliżyn o zapoznanie i stosowanie się do zaleceń przedstawionych w poradniku.


Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia

PORADNIK