Aktualności

LGD "U ŹRÓDEŁ" ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Plakat konkurs PLZapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ciekawy i oryginalny projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) „Piekielnego Szlaku” - szlaku wiodącego przez najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca 9 gmin z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ” (6 gmin woj. świętokrzyskiego i 3 gminy woj. łódzkiego).
„Piekielny Szlak” to licząca blisko 225 km długości trasa turystyczna poprowadzona przez tereny dziewięciu gmin z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego, łącząca największe atrakcje turystyczne tego obszaru i umożliwiająca turystom dotarcie do miejsc owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Na trasie szlaku, który łączy miejscowości Piekło i Niebo, nie brakuje licznych rezerwatów i pomników przyrody, muzeów techniki i miejsc związanych z odlewnictwem, a także zabytków sakralnych oraz miejsc idealnych do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Właśnie ogłoszony konkurs plastyczny na projekt motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego (symbolu) szlaku turystycznego „Piekielny Szlak”, który będzie wykorzystywany w procesie budowy marki “Piekielny Szlak”, a także w procesie promocji szlaku, promocji produktów i usług lokalnych związanych ze szlakiem.
Przede wszystkim liczy się pomysł
Prace złożone na konkurs powinny być ciekawymi i oryginalnymi projektami motywu, maskotki lub znaku rozpoznawczego (symbolu) Piekielnego Szlaku, wywiedzionymi ze specyfiki obszaru, na którym zlokalizowany jest „Piekielny Szlak” - powinny więc nawiązywać do historii, do dziedzictwa kulturowego i historycznego gmin, przez które poprowadzona została ta trasa.
Prace zgłaszane na konkurs muszą być autorskimi i nigdzie wcześniej nie publikowanymi pracami plastycznymi, wykonanymi w formie płaskiej techniką dowolną w formacie A4 lub A3, muszą być również wykonane w trzech perspektywach - przedniej, bocznej i tylnej.
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez komisję konkursową według kilku kryteriów (m.in. pod kątem: oryginalności, zgodności z tematem, uwzględnienia specyfiki i charakteru „Piekielnego Szlaku”, estetyki, kompozycji, walorów użytkowych, potencjału wykorzystania motywu/ maskotki/ znaku rozpoznawczego - symbolu w działaniach promocyjnych Piekielnego Szlaku). Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe o wartości 300,00 PLN, 500,00 PLN i 1 200,00 PLN.
Prace na konkurs można składać do 04 marca br., a jego rozstrzygnięcie nastąpi do 12 marca br.
Więcej informacji nt. konkursu (w tym jego szczegółowy Regulamin, a także wymagane formularze) znajdziecie Państwo na stronie www.piekielnyszlak.pl

REGULAMIN KONKURSU

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1982) Urząd Gminy informuje, że w dniu 18 i 19 lutego 2019 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 r., zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

PROGRAM AZOTANOWY

Na prośbę Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach informujemy, iż na stronie www.schr.gov,pl został zamieszczony materiał pn "Program azotanowy" zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w ww. zakiesie.

SCHOLA "ASTRA DEI" PROMOWAŁA GMINĘ BLIŻYN W BĘDZINIE

49828893 2263695813915426 8566202638536802304 n14 grudnia 2018r. schola „Astra Dei” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie wzięła udział w eliminacjach 25 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Eliminacje odbyły się w Domu Kultury w Radomiu. Komisji oceniającej spodobał się występ i schola została zaproszona do udziału w Jubileuszowych XX Radomskich Spotkaniach z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”, które odbyły się w Szkole Muzycznej w Radomiu. Otrzymała tam nagrodę Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w postaci wieży HIFI z Bluetooth i Karaoke oraz mnóstwa słodyczy. Wyróżnienie było tym większe, iż do udziału w tym koncercie wyłoniono tylko 12 wykonawców spośród ponad 70 biorących udział w eliminacjach.
Po obejrzeniu występu gwiazd wieczoru Danuty i Karoliny Błażejczyk jury ogłosiło kto otrzymał nominację do Będzina. Wśród sześciu wykonawców, którzy tę nominację otrzymali znalazła się również schola „Astra Dei”.
Finał Międzynarodowego Festiwalu w Będzinie odbył się w dniach 10 – 13 stycznia 2019r. Pomimo tego, że nie udało się zdobyć żadnej nagrody,to jednak schola znalazła się w gronie 140 najlepszych zespołów w Polsce.
Schola dziękuje Panu Mariuszowi Walachni Wójtowi Gminy Bliżyn oraz innym osobom, które wsparły ją materialnie, a także za wszystkie dowody sympatii i miłe słowa.


Agnieszka Więckowska

Czytaj więcej: SCHOLA "ASTRA DEI" PROMOWAŁA GMINĘ BLIŻYN W BĘDZINIE