Aktualności

INFORMACJA O PROJEKCIE HerOSI BIZNESU

Na prośbę Akademii Przedsiębiorczości Sp z o.o. w Kielcach zamieszczamy informację o naborze do projektu "HerOSI biznesu" którego głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia- są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują wyłącznie obszary wiejskie na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji ) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych.

W ramach projektu Uczestnikom oferowane jest wsparcie obejmujące:

1. szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

2. wsparcie finansowe 23.050, 00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

3. wsparcie pomostowe do 16.800,00 zł netto przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto /miesiąc/ firmę)

Więcej informacji na plakacie oraz w biurze projektu : Kielce ul. Targowa 18 pokój nr 5, tel. 506 976 134

plakat Herosi

 

AKCJA PORZĄDKOWANIA SOŁECTWA MROCZKÓW

workiZ inicjatywny druha OSP Piotra Dobrowolskiego , w dniu 7 czerwca 2020 roku, na terenie sołectwa Mroczków odbyła się zbiórka śmieci. Podczas akcji zebrano 19 worków śmieci, głownie szklanych i plastikowych butelek. Posprzątano teren nad rzeką, bagniskiem i wzdłuż drogi na cmentarz.
Do inicjatywy druha przyłączyli się : Ryszard Adamczyk, Gabriel Paduszyński, Monika , Grzegorz, Marysia i Marta Gruszczyńscy, Piotr Dobrowolski, Jerzy Małecki.
Przedsięwzięcie wsparła Pani Anna Leżańska- wicestarosta Powiatu Skarżyskiego. Na wniosek Wójta śmieci zostały odebrane przez firmę zajmującą się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

WAKACJE 2020 Z ZAMECZKIEM

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno uczestników kultury jak i pracowników, stosując się do zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wytycznych Centralnego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (opublikowanych na stronie MKiDN), zachowując reżim sanitarny zaprasza dzieci i młodzież na cykl wypraw i spotkań w ramach BEZPIECZNE PLENEROWE WAKACJE Z ZAMECZKIEM.

Wszelkie informacje co, gdzie, kiedy, jak i za ile znajdziecie na stronie www.gokblizyn.pl , lub pod nr tel. 41 25 41 676

Czekamy na Was

wakacje

OGŁOSZENIE O WYDAWANIU ŻYWNOŚCI: 27 i 30.06.2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2019 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn u Pani Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna) w dniach:

27.06.2020 w godzinach od 13:00 do 17:00 dla miejscowości:

Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka, Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek,

30.06.2020r. w godzinach od 9:00 do 15:00 dla miejscowości:

Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Prezes PKPS
Oddział Bliżyn
Monika Sokołowska