Aktualności

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w związku z realizacją operacji własnej pn.: „Integracja i aktywizacja organizacji pozarządowych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” na szkolenia, które odbędą się
w siedzibie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, w dniach:
• 15 maj 2019 r., w godz. 9:00 - 14:00 - „Wizerunek NGO w sieci i współpraca z mediami”
• 20 maj 2019 r., w godz. 9:00 – 14:00 – „Fundusze zewnętrzne dla NGO”
Ponadto przez cały okres trwania projektu tj. od 8 do 30 maja 2019 r. będzie prowadzone indywidualne poradnictwo prawne i księgowe dla zrekrutowanych organizacji pozarządowych.
W celu skorzystania z indywidualnego doradztwa konieczne jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 41 375 95 33, 501 192 800 lub osobiście.

DWIESCIE OSÓB ZATAŃCZYŁO POLONEZA

Niemal 100 par zatańczyło dziś w Bliżynie Poloneza z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To rekord w dotychczasowych edycjach wydarzenia, które odbyło się już po raz piąty. Rok temu tych par było 67.

Wydarzenie plenerowe odbyło się na placu przed „Zameczkiem” a oglądała go liczna, około stuosobowa, grupa mieszkańców gminy. Korowód poprowadziły dzieci z zespołu tanecznego działającego w GOK, przygotowane przez Marzannę Godlewską. Za nimi podążyli: zespół „Bliżyńska Gromada”, podopieczne „Zameczku”, wójt gminy Mariusz Walachnia z małżonką, sekretarz gminy Michał Jędrys z małżonką, Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”, członkowie Klubu Seniora w Mroczkowie, zespoły ludowe: „Kuźniczanki”, „Sobótka, oraz mieszkańcy całej gminy.

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie.

Następnie w „Zameczku” odbył się okolicznościowy koncert, o którym napiszemy wkrótce.

http://www.blizyn.pl/aktualnosci/2631-dwiescie-osob-zatanczylo-poloneza-w-blizynie   - fotorelacja