Aktualności

OGŁOSZENIE O WYDAWANIU ŻYWNOŚCI W DNIACH 27 i 28 GRUDNIA 2018 R

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe.

Żywność w ramach Podprogramu 2018 będzie wydawana w jednym punkcie
na terenie Gminy Bliżyn- u Pani Sołtys Aleksandry Milanowskiej- Brzeście 27
- przy drodze krajowej nr 42 (trasa Końskie - Skarżysko Kamienna)

w dniu 28.12.2018 w godzinach od 8:00 do 15:00 dla miejscowości:

  • Górki, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sołtyków, Płaczków, Płaczków Piechotne, Pięty, Rędocin, Sobótka.
  • Sorbin, Zbrojów, Nowki, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kopcie, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów Borek, Kucębów Odcinek.

w dniu 27.12.2018 w godzinach od 8:00 do 13:00 dla miejscowości:

  • Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Jastrzębia, Bugaj, Brzeście, Zagórze.

 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                      Prezes PKPS

                                                                                                                                      Oddział Bliżyn

                                                                                                                                      Monika Sokołowska

INFORMACJA O PROJEKCIE PN. AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

plakat A3 aktywne swietokrzyskieZamieszczamy informację o realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego bezpłatnym projekcie pt. Aktywne świętokrzyskie.
Projekt realizowany jest przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
Nasza inicjatywa skierowana jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, które należą do przynajmniej jednej z grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)
- osoby o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne - Liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
- osoby po 50 roku życia
- osoby z niepełnosprawnościami

Czytaj więcej: INFORMACJA O PROJEKCIE PN. AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE

JUBILEUSZ ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW

PC0734527 grudnia  br. 11 par małżeńskich świętowało Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego, trzy kolejne pary Diamentowe Gody. Przybyłych na uroczystość Jubilatów, członków ich rodzin, a także Wójta Gminy Mariusza Walachnię i Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Krzepkowskiego powitała Z-ca kierownika USC Luiza Jurczyk-Kutryb. Wójt wręczył Jubilatom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Nie mogło zabraknąć tradycyjnego „Sto lat” oraz lampki szampana, a w części artystycznej, poprowadzonej przez dyrektor GOK-u Katarzynę Skarus, wystąpili: Katarzyna Połeć, Tomasz Miernik i Sebastian Siudak.

Diamentowe Gody świętowali: Halina i Andrzej Gajewscy, Agata i Józef Karlikowscy oraz Halina i Józef Włodarczyk, natomiast pół wieku temu związek małżeński zawarli: Helena i Jerzy Adamczyk, Janina i Jan Ciura, Bożenna i Wiesław Ciura, Marianna i Jan Krzepkowscy, Małgorzata i Włodzimierz Miernik, Maria i Piotr Przygoda, Krystyna i Kazimierz Skowron, Irena i Andrzej Spalińscy, Janina i Stanisław Ślusarczyk, Anna i Andrzej Zielińscy oraz Zofia i Kazimierz Zygmunt.

Czytaj więcej: JUBILEUSZ ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW