Aktualności

KOMUNIKAT O TRENINGU AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

Realizując Zarządzenie nr 84/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 roku – Urząd Gminy w Bliżynie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie gminy „w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”.

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn