Historia

test

Pałac Platerów z lotu ptaka

 

Pierwsza wzmianka o Bliżynie pochodzi z zapisu Jana Długosza zarejestrowanego w diariuszu podróży króla Władysława Jagiełły z Krakowa pod Grunwald w 1410 roku. Noc z 21 na 22 czerwca 1410 r. Jagiełło spędził w Bliżynie u swojego dworzanina Piotra Szafrańca.

„Król polski Władysław wyjechawszy we czwartek w dzień św. Gerwazego i Protazego (19 VI) z klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze, przybył do Bodzentyna i pozostał tam dwa dni z powodu przybycia posłów książąt słupskich, szczecińskiej i meklemburskich ofiarowujących królowi posiłki przeciw Krzyżakom, według ich słów wielkie i silne, w rzeczywistości zaś zebrane naprętce i śmiesznie skromne. Król Władysław oprawiwszy ich udał się w sobotę (21 VI) z Bodzentyna do Bliżyna, w niedzielę (22VI) przybył do Żarnowa, w poniedziałek……………………..”

Jan Długosz Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

Warszawa 1982 księg. 10 i 11 s. 73, 74

Przez obszar obecnej gminy Bliżyn w XIII i XIV w. przebiegała główna droga handlowa od Morza Czarnego do Bałtyku poprzez Lwów, Sandomierz, Opatów, Wąchock, Opoczno, Łęczycę, Toruń. Dzieje Bliżyna obfitują w bogate tradycje patriotyczne. Do dziś żywe są tu tradycje powstania styczniowego w 1863 r.

Podczas II wojny światowej funkcjonował obóz pracy przymusowej – filia obozu koncentracyjnego w Majdanku. Działały tu legendarne oddziały por. Władysław Wasilewskiego „Oseta” i Antoniego Hedy „Szarego”.

bliyn_014

bliyn_029

Odlewnia Platerów w okresie świetności

HPIM1652

Pomnik pomordowanych w 1940 roku Patriotów polskich na Brzasku