Aktualności

UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT ARIMR

Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich.

Kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty?

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – Józef Cepil informuje, że Agencja wprowadziła ułatwienie dla rolników, którzy posiadają tzw. małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha.

W takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować
o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r.
za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji – otrzymacie go także w naszym biurze.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  • złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  • na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023
    do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  • na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Więcej informacji w placówkach ARiMR lub na www.gov.pl/arimr

małe_gospodarstwa_komunikat_gminy

Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw- druk 

II MIEJSCE WACŁAWA PEJASA

IMG 2406 Kopiowanie 1W niedzielę, 16 lipca w Iłży po raz 29. odbył się Festiwal Folkloru imienia Józefa Myszki. Ten wyjątkowy festiwal ma na celu popularyzację rodzimego folkloru oraz upamiętnienie postaci wybitnego artysty ludowego ziemi iłżeckiej Józefa Myszki. Gminę Bliżyn reprezentował miłośnik tworczości Józefa Myszki - Wacław Pejas, który w kategorii solista otrzymał II miejsce.

Serecznie gratulujemy!

fot. archiwum UG Bliżyn