Aktualności

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - 12 CZERWCA 2020 R.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.40.2020  z dnia 27 maja 2020 r. Wójta Gminy Bliżyn  informuję, że ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

 

 

OGŁOSZENIE KOŁA WĘDKARSKIEGO

koło wędkarskieZarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bliżynie informuje, że w dniu 21 czerwca 2020 r.(niedziela) na zalewie w Bliżynie odbędą się IV Towarzyskie zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej o Puchar Wójta Gminy Bliżyn. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim zamieszkali na terenie naszej gminy. Zbiórka zawodników o godz. 5.30 nad zalewem przy altanie.

W związku z zawodami od godz. 4.30 do godz. 12.00 zamknięty będzie do wędkowania południowy brzeg zbiornika wodnego w Bliżynie - od mostu na ulicy Langiewicza do mostu przy dawnym "Polifarbie".

Zarząd Koła

OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ODBIÓR ETERNITU

W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Bliżyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę na dotację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn. Wysokość pozyskanych środków to kwota 36 000 zł. Zadanie to realizowane jest corocznie w ramach gminnego Programu usuwania materiałów zawierających azbest.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują w najbliższym czasie wymienić eternitowe poszycie dachowe na blachodachówkę lub inne, do przystąpienia go gminnego Programu i złożenia wniosku do urzędu gminy w celu skorzystania z dofinansowania na odbiór i utylizacje zdemontowanych płyt eternitowych. Druki wniosków w załączniku lub można je pobrać w urzędzie pokój nr 13.

Przypominamy, iż prace związane z wymianą pokrycia dachowego wymagają zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. do wydziału Architektury i budownictwa. Zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia dachu dokonuje się co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych.

W celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia prosimy właścicieli, aby dołączali do wniosku składanego do urzędu gminy kserokopie pierwszej strony zgłoszenia z pieczątką potwierdzającą złożenie dokumentów do Starostwa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym urzędu pod nr tel. 41 2541 104 wew.39.

Wójt

(-) Mariusz Walachnia

WNIOSEK DO DRUKU

AKCJA SZYCIA MASECZEK OCHRONNYCH W SOŁECTWIE ODROWĄŻEK

am01Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 obejmował m.in. rezygnację z zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki są jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przyniosła epidemia koronawirusa – mieszkanki sołectwa Odrowążek: Hanna Barucha, Danuta Armata, Edyta Żak, Marta Zygmunt, Gabriela Bernatek i Justyna Nowek, dzielnie zaangażowały się w akcję szycia maseczek ochronnych. Z zakupionych materiałów panie uszyły ok. 350 szt. maseczek, które zostały przekazane mieszkańcom sołectwa.

Aneta Smulczyńska