PANI MONIKA ŁUKOMSKA NOWĄ KIEROWNIK GOPS

monika łukomskaW dniu 26.02.2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Długoletnią kierowniczkę p. Zofię Nowak- Walachnię, która odeszła na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy, w wyniku przeprowadzonego naboru zastąpiła p. Monika Łukomska, która jako jedyna przystąpiła do konkursu na to stanowisko.
Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych przed objęciem stanowiska p. Monika Łukomska w obecności Wójta Gminy złożyła ślubowanie.
Pani Monice gratulujemy i życzymy samych sukcesów na powierzonym stanowisku.