INFORMACJA DOTYCZĄCA STRAJKÓW W SZKOŁACH

Szanowni Rodzice uczniów szkół gminy Bliżyn

W związku z brakiem porozumienia nauczycielskich związków zawodowych i rządu prawdopodobne jest, że od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników szkół w Bliżynie i Mroczkowie przystąpi do strajku, co będzie oznaczało odwołanie zajęć. W szkołach w Odrowążku i Sorbinie lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji.

Informujemy, że szkoły zapewnią niezbędną opiekę nad uczniami w godzinach prowadzenia zajęć oraz w czasie pracy świetlicy.

Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej znajdą się nasze placówki. Wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będziemy przekazywać na bieżąco.