SAMYCH POGODNYCH DNI DLA POGODNYCH

Tego życzył obecnym na opłatkowym Klubu Seniora „Pogodni” w Sorbinie nowy proboszcz ks. Marek Senderowski. Z kolei wójt gminy Mariusz Walachnia składając życzenia stwierdził: -Cieszy fakt, że na dzisiejszym spotkaniu są nowi członkowie klubu. Podobnie było wczoraj w Bliżynie.

Spotkanie odbyło się 18 grudnia w remizie OSP, a uświetnił je występ scholi parafialnej „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej. Przybyłych powitała liderka sorbińskich seniorów Janina Kołek. Dopisali goście, wśród których byli również: ks. senior Julian Olejarz, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radny Józef Dąbrowski, kierownik GOPS Monika Łukomska, pracownicy socjalni Beata Żak i Dariusz Gałązka, Grażyna Kij i Halina Fidor z gminnego oddziału TPD, dzielnicowi Emil Sadza i Norbert Łoboda, przewodnicząca klub z Bliżyna Halina Relidzyńska i z Mroczkowa Teresa Kwapisz, Jolanta Krupa z ŚODR Modliszewice, dyrektor szkoły Henryk Żak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi „Nad Kuźniczką” Agnieszka Ślusarczyk, sołtys Monika Solarz, prezes OSP Paweł Jarosz.

Po złożeniu życzeń zebrani połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnej wieczerzy.

Wiecej na https://www.blizyn.pl/aktualnosci/2857-samych-pogodnych-dni-dla-pogodnych