OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ODBIÓR ETERNITU

W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Bliżyn podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę na dotację zadania pn.: Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Bliżyn. Wysokość pozyskanych środków to kwota 36 000 zł. Zadanie to realizowane jest corocznie w ramach gminnego Programu usuwania materiałów zawierających azbest.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują w najbliższym czasie wymienić eternitowe poszycie dachowe na blachodachówkę lub inne, do przystąpienia go gminnego Programu i złożenia wniosku do urzędu gminy w celu skorzystania z dofinansowania na odbiór i utylizacje zdemontowanych płyt eternitowych. Druki wniosków w załączniku lub można je pobrać w urzędzie pokój nr 13.

Przypominamy, iż prace związane z wymianą pokrycia dachowego wymagają zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. do wydziału Architektury i budownictwa. Zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia dachu dokonuje się co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac budowlanych.

W celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia prosimy właścicieli, aby dołączali do wniosku składanego do urzędu gminy kserokopie pierwszej strony zgłoszenia z pieczątką potwierdzającą złożenie dokumentów do Starostwa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym urzędu pod nr tel. 41 2541 104 wew.39.

Wójt

(-) Mariusz Walachnia

WNIOSEK DO DRUKU