INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - 12 CZERWCA 2020 R.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.40.2020  z dnia 27 maja 2020 r. Wójta Gminy Bliżyn  informuję, że ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Bliżyn za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.