KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej na świadczenia rodzinne, Dobry Start (świadczenie 300+), specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020-2021.
Uzupełnione dokumenty można wrzucać do skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby składające prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane osobowe, numer telefonu oraz daty i podpisy.
Będzie możliwość złożenia dokumentów osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie w godzinach od 8.00 do 13.00. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk).
Ograniczenia spowodowane są zagrożeniem epidemicznym w związku z Covid-19.
Za utrudnienia przepraszamy.