OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OTRZYMAŁY NOWY SPRZĘT

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku otrzymały ze środków Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinasowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości po 6.100 zł.

Z pozyskanych środków OSP Bliżyn zakupiła 30 odcinków węży W-75, W-52 i W-25.

OSP Nowy Odrowążek zakupiła 6 kompletów umundurowania koszarowego, 6 par butów skórzanych, 4 pary rękawic specjalnych i 4 odcinki węży W-52.

Zakupy te znacząco poprawiają wyposażenie i gotowość bojową tych jednostek.