INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI ZMIANY STRATEGII

Wójt Gminy Bliżyn informuje, że w dniach 14 - 28 października 2020 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany do „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2024”. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski i uwagi dotyczące zmian do” Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn na lata 2014-2024”.