OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU KASY URZĘDU

W dniu 9 i 24 grudnia 2020 roku kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy na nr konta:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 84 8520 0007 2004 0010 5688 0061

- pozostałe opłaty /podatki, wpłaty za wodę i inne/

Nr 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001

Wpłat można dokonać również w oddziale Banku Spółdzielczego w Bliżynie bez prowizji.