KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RP

Trwa Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs, zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty jej honorowym patronatem. Jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności kół.

 Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

- działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
- kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
- przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnopolskiego. W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP   https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń do dnia 18 kwietnia br.