INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA

logoGmina Bliżyn informuje, że z dniem 7 października 2021 roku zakończyła realizację zadania pn.: Usunięcie „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie gminy Bliżyn w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym „Czyste Świętokrzyskie”, którego koszt całkowity wyniósł 5 400,00 zł.
Gmina na wykonanie ww. zadania otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dotacje celową w wysokości 4 800,00 zł.