INFORMACJA O PLACÓWKACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Poniżej przestawiamy informację o placówkach świadczących usługi dla osób bezdomnych.

Lista placówek znajduje się tutaj