"WIOSNA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI"

fundusze UE

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim organizują cykl spotkań dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego na temat możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich, spotkanie odbędzie się również w Bliżynie  25.03.2024 r., godz. 13.00-15.00 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie ul. Szkolna 3, 26-120 Bliżyn