DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, iż kilka lat temu sformalizowano to święto wprowadzając zapis do ustawy o pomocy społecznej. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

 

Z tej okazji w  dniu 24 listopada 2010 r.  odbyło się spotkanie władz Gminy  Bliżyn z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Mariusz Walachnia, sekretarz Gminy-Barbara Stachera, była Przewodnicząca Rady Gminy- Anna Leżańska , uczestniczyli również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Jaros-Urbaniak, Beata Kusztal-Wrona, Emil Sadza, Jan Kopeć oraz  Marek Stępień.

Doceniając ogrom pracy pracowników socjalnych Wójt Gminy Bliżyn złożył podziękowania za zaangażowanie i osiągnięcia w trudnej pracy pracownika socjalnego na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

PB248919

Więcej zdjęć ze spotkania znajduje się w zakładce Galeria.