ŚLUBOWANIE WÓJTA

W dniu dzisiejszym – 6 grudnia 2010 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyła się II Sesja Rady Gminy Bliżyn. Sesja miała uroczysty charakter a jednym z punktów porządku obrad było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mariusza Walachnię następującej treści:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po zaprzysiężeniu głos zabrał Wójt Gminy Mariusz Walachnia, który podziękował za poparcie i zadeklarował Radzie Gminy gotowość do szeroko rozumianej współpracy.

Licznie przybyli goście, wśród których byli min: Starosta Powiatu Skarżyskiego-Michał Jędrys , Przewodniczący Rady Powiatu- Eugeniusz Cichoń, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego-Zenon Nowakowski i Radna Powiatu Skarżyskiego- Anna Leżańska złożyli Wójtowi gratulacje i życzenia owocnej pracy dla dobra mieszkańców gminy.

 PC068937

Więcej zdjęć można zobaczyć w zakładce GALERIA.