Aktualności

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRODY

LOGA_MALE_PROJEKTY

W dniu 10 marca 2012 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodki Kultury w Bliżynie podczas Wystawy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Bliżynianki i Bliżyniaki” została uroczyście wręczona nagroda w konkursie na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci logo bliżyńskiej twórczości ludowej i rękodzieła. Wręczenia nagrody rzeczowej w postaci aparatu fotograficznego autorowi najlepszej pracy p. Andrzejowi Adamczykowi dokonali Mariusz Walachnia – Wójt Gminy Bliżyn oraz Jerzy Rams- Przewodniczący Rady Gminy.

Konkurs był jednym z elementów projektu pn: Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn poprzez montaż tablic informacyjnych i wydanie folderu realizowanego przez Gminę Bliżyn.

 Obraz_076

Obraz_079

Obraz_081

fot. J.Kita

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.:” Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn poprzez montaż tablic informacyjnych i wydanie folderu ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

STRAŻACKIE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM

Strażackie mistrzostwa w tenisie stołowym

W dniu 11 marca 2012 r. rozegrano kolejne VIII już Mistrzostwa Gminy Bliżyn Ochotniczych Straży Pożarnych w tenisie stołowym. W zawodach udział wzięła rekordowa ilość 31 uczestników, reprezentujących wszystkie ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii tych zawodów. Najliczniej reprezentowane były jednostki: OSP Sorbin – 10 osób, w tym 3 kobiety, OSP Mroczków – 7 osób i OSP Nowy Odrowążek – 6 osób. Gospodarzem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie i ze swej roli wywiązała się bardzo dobrze. Nad sprawnym przebiegiem zawodów pieczę sprawował Zdzisław Kuźdub – Komendant Gminny OSP, który jednocześnie pełnił funkcję sędziego głównego. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu turystyczno sportowego, które ufundował Urząd Gminy w Bliżynie. W podsumowaniu i zakończeniu mistrzostw wziął udział Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn, który osobiście wręczał zwycięzcom nagrody. Turniej przebiegał w miłej i sportowej atmosferze, a uczestnicy zawodów wyrazili chęć spotkania za rok podczas kolejnych mistrzostw.

Czytaj więcej: STRAŻACKIE MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Ludwika w Bliżynie ogłasza konkurs na największą i najpiękniejszą palmę zrobioną indywidualnie czy zbiorowo (ulica, wioska).
Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową po mszy o godz. 12.00
Patronat nad konkursem objęli:
Proboszcz parafii św. Ludwika ks. Stanisław Wlazło,
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
KSM-Bliżyn

KRÓLEWNA SNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLÓDKÓW DLA RODZINY MRÓZ

W ostatnią niedzielę wieczorem remiza strażacka w Bliżynie po brzegi wypełniła się publicznością, nie tylko mieszkańcami naszej gminy, ale wielu ludzi dobrej woli z całego powiatu, w tym znamienitej liczby zacnych gości.Wszystko to działo się za sprawą naszej posłanki Marzeny Okła – Drewnowicz, który poruszona tragedią rodziny Mrozów wystąpiła z inicjatywą udzielenia jej pomocy w nietypowy sposób.

Na strażackiej scenie w dniu 26 lutego zaprezentowana została bajka „O Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach” w reżyserii Katarzyny Skarus i oprawie muzycznej Sebastiana Siudaka. Wystąpili w niej parlamentarzyści, samorządowcy gminy i powiatu, ludzie dobrej woli… Wszystkich obecnych oraz uczestników przedstawienia powitała Katarzyna Skarus.

 

Czytaj więcej: KRÓLEWNA SNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLÓDKÓW DLA RODZINY MRÓZ