Aktualności

OGŁOSZENIE O WYDAWANIU ŻYWNOSCI - 8 LISTOPADA 2022

Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Bliżynie informuje, że wydawana będzie żywność wyłącznie dla osób najuboższych z terenu gminy Bliżyn, spełniających kryterium dochodowe, które zostały zakwalifikowane do pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Żywność w ramach Podprogramu 2021 będzie wydawana w jednym punkcie na terenie Gminy Bliżyn Budynek OSP Nowki w dniu 08 listopada 2022r. w godzinach od 9.00 do 14.00 dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Bliżyn.

Żywność wydawane tylko dla osób, które zostały zakwalifikowane przez GOPS do pomocy w formie paczek.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                Prezes PKPS

                                                                                                                                                Oddział Bliżyn